LTĐ DFB Cup

Chủ nhật - 26/05

01:00 - 26/05 CK
 

Thứ 5 - 04/04

Thứ 4 - 03/04

01:45 - 03/04 BK
1. FC Saarbrucken 1. FC Saarbrucken

0 - 2

H1: 0-0
 

Thứ 4 - 13/03

02:30 - 13/03 TK
1. FC Saarbrucken 1. FC Saarbrucken

2 - 1

H1: 1-1
 

Thứ 4 - 07/02

02:45 - 07/02 TK
 

Thứ 5 - 01/02

02:45 - 01/02 TK
 

Thứ 4 - 31/01

02:45 - 31/01 TK
H1: 0-1 | HP: 1-1 | Pen: 3-4
 

Thứ 5 - 07/12/2023

02:45 - 07/12 1/8
H1: 1-2 | HP: 1-1 | Pen: 5-3
 
ON Sports+
02:45 - 07/12 1/8
ON Sports+
ON Football
00:00 - 07/12 1/8
1. FC Saarbrucken 1. FC Saarbrucken

2 - 0

H1: 0-0
ON Football
ON Sports News
00:00 - 07/12 1/8
ON Sports News

Không có trận đấu nào