LTĐ Bundesliga 2

Thứ 7 - 03/08

01:30 - 03/08 1
 
18:00 - 03/08 1
 
18:00 - 03/08 1
 
18:00 - 03/08 1
 

Chủ nhật - 04/08

18:30 - 04/08 1

vs

Preussen Muenster Preussen Muenster
 
18:30 - 04/08 1
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846

vs

 

Thứ 6 - 09/08

23:30 - 09/08 2

vs

SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846
 

Thứ 7 - 10/08

18:00 - 10/08 2
 
18:00 - 10/08 2
 

Chủ nhật - 11/08

01:30 - 11/08 2
 
18:30 - 11/08 2
 
18:30 - 11/08 2
Preussen Muenster Preussen Muenster

vs

 

Chủ nhật - 25/08

18:30 - 25/08 3
 
18:30 - 25/08 3
 
18:30 - 25/08 3
 
18:30 - 25/08 3
 
18:30 - 25/08 3
 
18:30 - 25/08 3
 
18:30 - 25/08 3
Preussen Muenster Preussen Muenster

vs

 
18:30 - 25/08 3
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846

vs

 

Chủ nhật - 01/09

18:30 - 01/09 4
 
18:30 - 01/09 4
 
18:30 - 01/09 4

vs

Preussen Muenster Preussen Muenster
 
18:30 - 01/09 4
 
18:30 - 01/09 4

vs

SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846
 
18:30 - 01/09 4
 

Chủ nhật - 15/09

18:30 - 15/09 5
 
18:30 - 15/09 5
 
18:30 - 15/09 5
 
18:30 - 15/09 5
 
18:30 - 15/09 5
 
18:30 - 15/09 5
Preussen Muenster Preussen Muenster

vs

 
18:30 - 15/09 5
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846

vs

 

Không có trận đấu nào